Home > Bluetooth Mouse > Bluetooth Mouse Not Working On Dell Laptop

Bluetooth Mouse Not Working On Dell Laptop

Mer information om Bluetooth-möss och -tangentbord finns i Bluetooth – åtgärda problem, allmän information och anslutningsinformation. Överst på sidan 3: Felsökning av Dells USB-tangentbord och -möss Pekaren för den trådbundna musen rör Failure to pair the keyboard and mouse in Windows can cause lock ups and the keyboard and mouse might not function correctly. Related Posts: How To Fix PlayStation DNS Error 80710102 Filed Under: Gaming & Games, How To Fix Tagged With: logitech wireless mouse not working, wireless mouse Comments A Cervantes says 21 Press the connection button on the USB receiver. check over here

Use other Bluetooth devices with the Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth Bluetooth wireless technology lets you connect multiple compliant devices to your computer. Click the chain on the screen with the Dell Bluetooth Mouse. Go to RUN (Win Logo + R) and type "devmgmt.msc" to open device manager. 2. Obs!

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Click the icon for the mouse to highlight it and then click Next. You may be requested to input the passkey found in the documentation of your Bluetooth device, if so input the passkey, then click Next. Om en viss tangent inte fungerar eller fastnar ska du stänga av datorn och använda en burk med tryckluft för att rengöra runt problemtangenten.

The Dell Bluetooth Adapter Did Not Pair Back to Top

Artikel-ID: SLN149330 Senast ändrad: 10/11/2016 11:11 AM Betygsätt den här artikeln Korrekt Användbart Lätt att förstå Var den här artikeln I listrutan finns det tre alternativ du kan välja för hur enheten ska fungera när den startar. Turn on the Bluetooth keyboard and place it in discovery mode by pressing the pairing button on the bottom. Once the connection to the mouse has been created, the wizard closes and returns to the Bluetooth Settings window.

Why there is a delay before a Bluetooth mouse responds after it has been inactive To extend battery life, Bluetooth devices go into hibernation after 8-10 minutes of inactivity. Connected - The Bluetooth adapter is already connected to a Bluetooth device (if the desired device is not the one its connected to, it will have to be re-paired). None When no icon shows the Bluetooth driver needs to be installed, refer to Dell Knowledge Base Article: "How to Download and Install a Driver" Table 1: Bluetooth status Make sure http://www.dell.com/support/article/SLN149330/en If you want to disable your SetPoint software, right-click the SetPoint icon, , in the Windows taskbar and select Exit from the menu that appears.

The passkey is unique to each computer. Once the Confirmation Required screen appears, click the Click here button. The connection is set up automatically. Exempel på sådana problem är att: Pekaren rör sig ojämnt eller inte alls.

I have various problems when using the mouse buttons. The Dell Wireless Bluetooth adapter is installed in the computer. Put the Dell WM713 Wireless Touch Mouse in Discovery mode Press the power button for two seconds. The keyboard pairing is now removed.

Click Yes. 8. check my blog The Bluetooth LED on the top of the mouse blinks when in discovery mode and is off when not in discovery mode. Om inga siffror visas när du skriver med det numeriska tangentbordet, som sitter till höger på tangentbordet, trycker du på tangenten Num Lock och försöker igen. Tryck sedan fast den (se bild 6).

How do I know if my device is compatible with Arc Touch Bluetooth Mouse? Problem med BH200 Bluetooth-stereoheadsetet från Dell Överst på sidan

Artikel-ID: SLN85601 Senast ändrad: 2015-11-20 20:03 Betygsätt den här artikeln Korrekt Användbart Lätt att förstå Var den här artikeln till nytta? Du kan behöva hämta och installera ett litet program, följ bara anvisningarna. Överst på sidan Bluetooth-muspekaren rör sig oberäkneligt eller inte alls Ta ut och sätt i batterierna på nytt eller this content Back to Top A 355 Bluetooth adapter is installed in the computer Verify the following conditions have been met: Batteries are Installed in the Mouse and Keyboard.

How do I restart SetPoint software? Om problemet endast uppstår i ett visst program öppnar du ett annat program, till exempel Anteckningar, och testar tangentbordet där. The latest driver for the Bluetooth adapter is installed, if unsure refer to Dell Knowledge Base Article: "How to Download and Install the Latest Dell Wireless Bluetooth Driver" The latest version

almost threw it out a dozen times after it stopped working .

Click the icon for the mouse to highlight it and then click Next. Om rullhjulet fungerar som det ska ansluter du en extern enhet åt gången och testar musen för att ta reda på vilken enhet som orsakade problemet.   Försök med att ansluta För Windows 8 (8.1) läser du i artikeln Change your language or keyboard (Ändra språk eller tangentbord) i Microsofts kunskapsbankFör Windows 7 läser du i artikeln Add or change an input thnx-leQ Flag Permalink This was helpful (0) Collapse - I have 7 on two laptops by R.

Does anyone have any ideas what is going on??? To resolve this issue on a Windows computer, re-establish the wireless link with the computer. Crazy when it is something that simple. http://giltronix.com/bluetooth-mouse/bluetooth-mouse-not-working-xp.html Put the Dell Travel Mouse in Discovery mode Starting with the Bluetooth device off, press the power switch located on the bottom of the mouse.

How the mouse will connect to the computer by Bluetooth, and how to turn on Bluetooth, varies depending on how it is implemented on the computer. Once the Confirmation Required screen appears, click the Click here button. Vid spill i en bärbar dator vänder du omedelbart datorn upp och ned, stänger av den och kopplar bort alla externa strömkällor och andra anslutna komponenter. Put the Dell Bluetooth Mouse in Discovery mode Starting with the Bluetooth device off, press the power switch located on the bottom of the mouse.

Click Add a Bluetooth Device. 14. Re-establish a wireless link if your computer does not detect a Bluetooth-enabled Microsoft device If you try to use a Bluetooth-enabled Microsoft wireless keyboard or mouse and the input device does You are now be able to use the devices. Click the icon for the keyboard to highlight it and then click Next.

Klicka på Kontrollpanelen. Klicka på + intill de alternativ du vill ändra. The Bluetooth icon may be hidden, click the Show hidden icons arrow to show any hidden icons. The Bluetooth icon on the top of the mouse blinks when it is in discovery mode and is off when not in discovery mode.

The wizard searches for Bluetooth devices in range. Det kan hända att du måste använda en extern USB- eller Bluetooth-mus. When the device you want to connect with is listed but not connected make sure it is within radio range and turned on and then attempt the connection again. Right-click the Bluetooth icon in the lower-right corner of the computer screen.

Peripherals forum About This ForumCNET's Forum on peripherals is the best source for finding help, troubleshooting, and getting buying advice from a community of experts. För Windows XP: Klicka på Start.